Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vecerni_studium:start [2012/11/16 20:41]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
vecerni_studium:start [2018/08/14 22:00] (aktuální)
heroudek [Náplň studia]
Řádek 27: Řádek 27:
  
 K přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení o způsobilosti absolvovat praxi ve zdravotnických zařízeních. K přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení o způsobilosti absolvovat praxi ve zdravotnických zařízeních.
- 
-{{:​dokumenty:​priloha_prihlasky_ke_studiu_oboru_osetrovatel.pdf|Příloha přihlášky}} ke studiu oboru Ošetřovatel - dokument pdf (0,2 MB) 
  
 ==== Školné ==== ==== Školné ====

Nástroje pro stránku