Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
start [2018/09/10 18:44]
heroudek
start [2018/09/18 20:19] (aktuální)
heroudek
Řádek 6: Řádek 6:
  
 Celá tato situace byla zapříčiněna špatným manažerským přístupem bývalé ředitelky školy. Celá tato situace byla zapříčiněna špatným manažerským přístupem bývalé ředitelky školy.
-Nástupnickou ​školou pro studenty denního a dálkového studia Sociální činnosti je Střední odborná škola Morava, o.p.s. ​ www.sos-morava.cz.+Novou školou pro studenty denního a dálkového studia Sociální činnosti je Střední odborná škola Morava, o.p.s. ​ www.sos-morava.cz.
  
 Závěrečné zprávy z kontrol České školní inspekce v roce 2013 a 2018, jsou zveřejněné na jejich internetových stránkách https://​www.csicr.cz/​cz/​Dokumenty/​Inspekcni-zpravy?​d=11561 Závěrečné zprávy z kontrol České školní inspekce v roce 2013 a 2018, jsou zveřejněné na jejich internetových stránkách https://​www.csicr.cz/​cz/​Dokumenty/​Inspekcni-zpravy?​d=11561

Nástroje pro stránku