Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pecovatel:start [2018/08/14 22:05]
heroudek
pecovatel:start [2018/09/10 18:55] (aktuální)
heroudek
Řádek 4: Řádek 4:
 </​block>​ </​block>​
  
-  * kvalifikační kurz je akreditovány MPSV dle zákona č. 108/2006 Sb., pod č.j.: 2014/​1225-PK +hlaste ​se na webových stránkách Vesna o.p.s. 
-  * je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti,​ kteří mají zájem pracovat v soc. službách (vhodné i pro laiky), +https://www.vesnaspolek.cz/​cs/​kvalifikacni-kurz-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach
-  * absolvent kvalifikačního kurzu je po úspěšně vykonané závěrečné zkoušce, držitelem Osvědčení s celostátní platností +
-  * učební materiály a skripta dostanete při výuce a jsou zahrnuty v ceně kurzu +
-  * v případě zájmu úspěšným absolventům zdarma poskytujeme překlad osvědčení v němčině +
-   +
-<block round note 600px center centeralign>​ +
-==== Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (se zaměřením ​na přímou obslužnou péči ​děti  a handicapované)- poslední možnost - "​dobíhající"​ akreditace, již nelze opět akreditovat;​ zahájení posledního běhu kurzu v pátek 64. 2018 v 15 hodin ==== +
-</​block>​ +
- +
-  * kvalifikační kurz je akreditovány MPSV dle zákona č. 108/2006 Sb., pod č.j.: 2014/​1287-PK +
-  * je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti,​ kteří mají zájem pracovat v soc. službách (vhodné i pro laiky), +
-  * absolvent kvalifikačního kurzu je po úspěšně vykonané závěrečné zkoušce, držitelem Osvědčení s celostátní platností +
-  * učební materiály a skripta dostanete ​při výuce a jsou zahrnuty v ceně kurzu +
-  * v případě zájmu úspěšným absolventům zdarma poskytujeme překlad osvědčení v němčině +
-=== Cíl kurzu === +
-  * připravit pracovníky v sociálních službách na výkon činností v přímé obslužné péči o klienty v ambulantních a pobytových zařízeních sociální péče nebo v domácnostech a to na požadované profesionální a etické úrovni +
-  * zajistit kvalitní výuku pod dohledem kvalifikovaných pedagogů s dlouholetou praxí v oboru +
- +
-=== Obsahová náplň === +
-  * teoretická část – základy somatologie,​ psychologie,​ sociálně právní minimum, stimulující péče, aktivizační techniky... (celkem 128 hodin) +
-  * odborná praxe v zařízeních sociální péče (32 hodin) +
-   +
-=== Lektoři === +
-  * Kurz vedou zkušení lektoři ​dlouholetou praxí ve výuce žáků na středních a vysokých školách a současně i na pracovištích praxe.  +
-  * Garantem kurzu je Mgr. Dagmar Škrabalová+
-  * Další členové lektorského týmuMgr. Hana Květinská,​ MUDr. Petr Štourač, Mgr. Michaela Hejmalová, DiS., Mgr. MgA. Zdenka Binková, Mgr. Nikola Fuhrlingerová,​ Mgr. Pavla Šejnoha Jaklová. +
-=== Podmínky přijetí === +
-  * dovršení věku 18 let +
-  * ukončené minimálně základní vzdělání +
-  * lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti +
-  * trestní bezúhonnost +
- +
-=== Organizace kurzu === +
-Výuka probíhá vždy v **pátek od 15.00 do 19.50** a **sobotu od 8.00 do 15.15**. +
- +
-Učebny jsou vybaveny moderní projekční technikou, výukovými pomůckami, mikrovlnými troubami a varnými konvicemi. +
- +
-=== Nejbližší kurz:** Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (se zaměřením na přímou obslužnou péči o seniory a handicapované)** +
-  * Termín zahájení kurzu: ​ **pátek 16. 2. 2018** (harmonogram kurzu bude zpracován v průběhu 08/2017) +
-  * Závěrečná zkouška kurzu: **sobota 5. 5. 2018** +
-  * Místo konání: v centru Brna - Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, Údolní 10, Brno +
-  * Cena: 7 000,-Kč +
-  * Kontakt: ​www.vesnabrno.cz, tel. 608 160 556 +
- +
- +
-=== Nejbližší kurz:** Kvalifikační ​kurz pro pracovníky v sociálních službách (se zaměřením na přímou obslužnou péči o děti do 15 let a handicapované) ** poslední možnost ​"​dobíhající"​ akreditace, již nelze opět akreditovat +
-  * Termín zahájení ​ kurzu: ** pátek 6. 4. 2018** (harmonogram kurzu bude zpracován ​průběhu 08/2017) +
-  * Závěrečná zkouška kurzu: ** sobota 9. 6. 2018** +
-  * Místo konání: v centru Brna Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, Údolní 10, Brno +
-  * Cena: 7 000,-Kč +
-  * Kontakt: www.vesnabrno.cz,​ tel. 608 160 556 +
- +
- +

Nástroje pro stránku