Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (se zaměřením na přímou obslužnou péči o seniory a handicapované)

 • kvalifikační kurz je akreditovány MPSV dle zákona č. 108/2006 Sb., pod č.j.: 2014/1225-PK
 • je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem pracovat v soc. službách (vhodné i pro laiky),
 • absolvent kvalifikačního kurzu je po úspěšně vykonané závěrečné zkoušce, držitelem Osvědčení s celostátní platností
 • učební materiály a skripta dostanete při výuce a jsou zahrnuty v ceně kurzu
 • v případě zájmu úspěšným absolventům zdarma poskytujeme překlad osvědčení v němčině

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (se zaměřením na přímou obslužnou péči o děti a handicapované)- poslední možnost - "dobíhající" akreditace, již nelze opět akreditovat; zahájení posledního běhu kurzu v pátek 6. 4. 2018 v 15 hodin

 • kvalifikační kurz je akreditovány MPSV dle zákona č. 108/2006 Sb., pod č.j.: 2014/1287-PK
 • je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem pracovat v soc. službách (vhodné i pro laiky),
 • absolvent kvalifikačního kurzu je po úspěšně vykonané závěrečné zkoušce, držitelem Osvědčení s celostátní platností
 • učební materiály a skripta dostanete při výuce a jsou zahrnuty v ceně kurzu
 • v případě zájmu úspěšným absolventům zdarma poskytujeme překlad osvědčení v němčině

Cíl kurzu

 • připravit pracovníky v sociálních službách na výkon činností v přímé obslužné péči o klienty v ambulantních a pobytových zařízeních sociální péče nebo v domácnostech a to na požadované profesionální a etické úrovni
 • zajistit kvalitní výuku pod dohledem kvalifikovaných pedagogů s dlouholetou praxí v oboru

Obsahová náplň

 • teoretická část – základy somatologie, psychologie, sociálně právní minimum, stimulující péče, aktivizační techniky… (celkem 128 hodin)
 • odborná praxe v zařízeních sociální péče (32 hodin)

Lektoři

 • Kurz vedou zkušení lektoři s dlouholetou praxí ve výuce žáků na středních a vysokých školách a současně i na pracovištích praxe.
 • Garantem kurzu je Mgr. Dagmar Škrabalová.
 • Další členové lektorského týmu: Mgr. Hana Květinská, MUDr. Petr Štourač, Mgr. Michaela Hejmalová, DiS., Mgr. MgA. Zdenka Binková, Mgr. Nikola Fuhrlingerová, Mgr. Pavla Šejnoha Jaklová.

Podmínky přijetí

 • dovršení věku 18 let
 • ukončené minimálně základní vzdělání
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti
 • trestní bezúhonnost

Organizace kurzu

Výuka probíhá vždy v pátek od 15.00 do 19.50 a sobotu od 8.00 do 15.15.

Učebny jsou vybaveny moderní projekční technikou, výukovými pomůckami, mikrovlnými troubami a varnými konvicemi.

=== Nejbližší kurz: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (se zaměřením na přímou obslužnou péči o seniory a handicapované)

 • Termín zahájení kurzu: pátek 16. 2. 2018 (harmonogram kurzu bude zpracován v průběhu 08/2017)
 • Závěrečná zkouška kurzu: sobota 5. 5. 2018
 • Místo konání: v centru Brna - Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, Údolní 10, Brno
 • Cena: 7 000,-Kč
 • Kontakt: www.vesnabrno.cz, tel. 608 160 556

=== Nejbližší kurz: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (se zaměřením na přímou obslužnou péči o děti do 15 let a handicapované) - poslední možnost - „dobíhající“ akreditace, již nelze opět akreditovat

 • Termín zahájení kurzu: pátek 6. 4. 2018 (harmonogram kurzu bude zpracován v průběhu 08/2017)
 • Závěrečná zkouška kurzu: sobota 9. 6. 2018
 • Místo konání: v centru Brna - Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, Údolní 10, Brno
 • Cena: 7 000,-Kč
 • Kontakt: www.vesnabrno.cz, tel. 608 160 556

Nástroje pro stránku