Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kontakty:start [2018/09/10 18:47]
heroudek
kontakty:start [2018/09/10 18:50] (aktuální)
heroudek
Řádek 18: Řádek 18:
 ==== Vedení ==== ==== Vedení ====
 | Ředitelka školy do 31. 7. 2018               | Ing. Lenka Hrubá ​      ​| ​                                 | | Ředitelka školy do 31. 7. 2018               | Ing. Lenka Hrubá ​      ​| ​                                 |
-| Ředitel školy 1. 8. - 31. 8. 2018            | Mgr. Milan Heroudek ​   |  krizové řízení školy ​           |                                              +                                             
  
  

Nástroje pro stránku