Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
dvpecovatel:start [2018/08/14 22:05]
heroudek
dvpecovatel:start [2018/09/10 19:05] (aktuální)
heroudek
Řádek 1: Řádek 1:
-===== Další vzdělávání pro sociální pracovníky - akreditace programů vypršela, nově plánujeme akreditovat od školního roku 2018/2019 ====== +===== Další vzdělávání pro sociální pracovníky - akreditace programů vypršela.
-\\  +
- +
-<block round note 600px center centeralign>​ +
-==== Péče a psychologický přístup ke klientům s geriatrickými syndromy ==== +
-</​block>​ +
-<block news 600px center>​ +
-  * Číslo akreditace: 2013/​0267-PC +
-  * Forma: prezenční +
-  * Rozsah: 20 vyučovacích hodin +
-  * Místo konání: SŠSZS Vesna, o.p.s., Údolní 10, Brno +
-  * Obsahová náplň: Vyhodnocení priorit potřeb klienta s geriatrickým syndromem, základní principy pečovatelské péče u nejčastějších geriatrických chorob, nácvik komunikace s jednotlivými typy geriatrických klientů. Kurz je zakončen skupinovým zpracováním pečovatelských postupů u klienta s geriatrickým syndromem dle prezentovaných kazuistik. +
-  * Lektorky: +
-    * Mgr. Dagmar Škrabalová +
-    * Mgr. Hana Květinská +
-  * Cena: **800 Kč** (pro naše absolventy studia i kurzů sleva 15 %) +
-  * Termín: **10. 2. 2017 - 12. 2. 2017**.  +
-<inline caution>​ +
- +
-</​inline>​ +
-</​block>​ +
- +
-\\  +
- +
-<block round note 600px center centeralign>​ +
-==== Praktické využití expresivních terapií v sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením ==== +
-</​block>​ +
-<block news 600px center>​ +
-  * Číslo akreditace: 2013/​0362-PP +
-  * Forma: prezenční +
-  * Rozsah: 20 vyučovacích hodin +
-  * Místo konání: SŠSZS Vesna, o.p.s., Údolní 10, Brno +
-  * Obsahová náplň: Získání základních znalostí a praktických dovedností v oblasti sociální aktivizace klientů, ​ základní praktické dovednosti v arteterapii,​ muzikoterapii,​ dramaterapii a biblioterapii s důrazem na základní principy terapeutického procesu za využití uměleckých prostředků. Dále práce ​ frekventantů ​ s jednotlivými expresivními terapiemi v konkrétních projektech. Kurz je zakončen výstupy z prezentovaných projektů, hodnocením samotných účastníků a zpětnou vazbou lektora.  +
-  * Lektorka: +
-    * Mgr. Pavlína Březinová +
-  * Cena: **850 Kč**, pro frekventanty našich kurzů a bývalé absolventy sleva 10 % +
-  * Termín: **pátek 25. 11.2016 - neděle 29.11.2016**  +
-  +
-</​block>​ +

Nástroje pro stránku