Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
dalkove_studium:start [2016/11/24 13:18]
hruba
dalkove_studium:start [2018/08/14 22:00] (aktuální)
heroudek [Přijímací řízení]
Řádek 15: Řádek 15:
 viz. Přijímací řízení. viz. Přijímací řízení.
  
-Podmínkou je dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením : 
-  * {{:​dokumenty:​priloha_prihlasky_ke_studiu_oboru_socialni_cinnosti.pdf|Příloha přihlášky}} ke studiu oboru Sociální činnost - dokument pdf (0,2 MB) 
-  * {{:​dokumenty:​prihlaska_ke_vzdelavani_ve_stredni_skole_dalkove.xls|Přihláška ke vzdělávání}} pro dálkové studium - dokument xls (0,2 MB) 
  
 \\ \\

Nástroje pro stránku